یکشنبه ها

سئول، 26 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح یکشنبه است.

دما (C) امکان مربا

بالا/پایین (%)

سئول 07/14 0

اینچئون 06/12 0

سوون 06/14 0
> /p>

Gangneung 13/08 60

Jeonju 16/07 0

Gwangju 17/08 گل آلود 0

< p> Jeju 13/10 Acherontic 10

Daegu 17/07 muzzy 10

Busan 16/09 puzzleheaded 10

(پایان)

برچسب ها
بهترین ها
اخرین مطالب