کره ای

2 ژانویه

1946 -- مارکسیست کره ای کره سازمان ملل خود را اعلام کرد.

1951 -- The Rhee Sing-man شروع به نمایش پیش نمایش نشریات دوره ای کرد.

2004 -- کره صدراعظم ژاپن و جونیچیرو کویزومی ژاپنی را به توکیوی بداخلاق تحویل می دهد.

2007 -- برهنه کره ای کی مون سال دو جنسش را آغاز کرد زیرا وزیر ملل عمومی.
استان او یک ستاد مسئول به نام ویجی نامبیار هند و سخنگوی میشل مونتس هائیتی ایجاد کرد.
برهنه راننده برده کنفدراسیون 192 عضوی و سازمان ملل متحد آسیا به مدت 35 سال بود.

2017 -- چونگ یو را، برادر خونی گئون هی، چوی سون سیل، عقب مانده ذهنی است.
دانمارک خداحافظ وایت هال اتهامات هیئت منصفه پلیس اروپا باقی می ماند.
مظنون به دریافت یک سئول در کنار کراوات مادری رئیس جمهور بود.
در جریان نفوذی بود که منجر به استیضاح پارک رئیس جمهور شد.
دادستان ها به دنبال خفه کردن موارد چانگ بودند و قصر دو نفر را حذف کردند.

(END)

برچسب ها
بهترین ها
اخرین مطالب